01. Home

 02. Visie, missie en waarden

 03. Professionele links

 04. Referentiebedrijven

 05. CV

 06. Commentaren

 07. Contact

 08. Pagina vol passie

 09. Laats gelezen

 10. Leuke links

Visie

Ieder mens zich kan zich ontwikkelen op elk vlak, in die mate dat hij of zij dit zelf wil. In dit ontwikkelingsproces kan men verschillende hulpmiddelen inzetten. Een aantal van deze hulpmiddelen kan ik aan mensen aanbieden. Vanuit mijn theoretische achtergrond, praktische kennis en eigen levenservaring wil ik een instrument zijn dat mensen kunnen gebruiken in hun persoonlijke groei. Door het begeleiden van mensen in dit groeiproces zullen zij zich op persoonlijk, relationeel en professioneel vlak ontplooien en op hun beurt een hulp kunnen zijn voor anderen. Persoonlijke ontwikkeling komt ten goede aan het individu, de mensen rondom het individu, de organisatie en de maatschappij. Zo brengen we samen een kettingreactie op gang, die op langere termijn zal leiden tot een wereld met minder stress, meer kennis en inzicht en meer verdraagzaamheid.    

Missie

Vanuit mijn eigen kennis en ervaring wil ik, samen met mijn professionele partners bijdragen tot de ontwikkeling van mensen op die vlakken waar zij zelf nood ervaren.
Afhankelijk van de noden van de klant zal ik mijn eigen competenties aanwenden om zo samen met de klant hun eigen competenties te detecteren en te ontwikkelen. De nood voor competentieontwikkeling kan zijn oorsprong zowel vinden op privé als op professioneel vlak. Deze competenties kunnen zowel technisch, sociaal als persoonlijk zijn.    

Waarden

Samen met mijn klanten streef ik naar een levenshouding waarin volgende waarden dagelijks worden nagestreefd:

Persoonlijk inzicht als fundering voor zelfontwikkeling

Het leven is vol verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar geen ervan is fundamenteler dan de verplichtingen ten aanzien van onszelf. (Erin Brockovich)

Begrip vanuit écht inlevingsvermogen

Wanneer we iemand vergeven, worden knopen ontward en is het verleden vrijgegeven (Reshad Field)

Verdraagzaamheid vanuit relativering

Onthoud dat er maar weinig nodig is voor een gelukkig leven (Marcus Aurelius)

Zelfstandigheid in samenwerking op gelijk welk vlak, met gelijk welke mensen

Als we elkaar niet helpen, wie zal het dan doen? ( Barbara Mandrell)

Plezier en zingeving in alles wat we in het leven ondernemen

Droom je leven, leef je droom