01. Home

 02. Visie, missie en waarden

 03. Professionele links

 04. Referentiebedrijven

 05. CV

 06. Commentaren

 07. Contact

 08. Pagina vol passie

 09. Laats gelezen

 10. Leuke links

Training voor comfortabeler en rendabeler werken
communicatie:
communicatie is de basis voor vlotte doorstroming van informatie en daarmee ook het instrument om de mensen in uw organisatie beter te laten samenwerken. Onder deze noemer kan ik voor u een zeer persoonlijk programma samenstellen.

functioneringsgesprekken:
door de trend van mondialisering vraagt het van uw bedrijf steeds meer inspanning om kwaliteit, werkdruk, werksfeer en concurrentieel aanbod in evenwicht te houden. En belangrijke troef in Vlaanderen is de kwaliteit van onze medewerkers. Medewerkers die weten wat ze kunnen, kennen en willen, zijn van onschatbare waarde voor uw bedrijf. Maar ook voor u is het belangrijk om te weten wat uw mensen in petto hebben. Goed voorbereide functioneringsgesprekken kunnen hier zeker helpen. Ook dit thema wordt voor u op maat uitgewerkt.

omgaan met agressie:
waar mensen samen zijn, ontstaan soms wrevel en spanningen. De tendens dat er meer agressie in onze maatschappij verschijnt, maakt dat we er ook gevoeliger voor worden. Onder welke vorm agressie ook opduikt in uw bedrijf, met een goede aanpak kan u veel spanningen voorkomen. Ik start steeds met het ontstaan en voorkomen van agressie, als het kwaad al geschied is gaan we in op de houding t.o.v verbale agressie. Tot slot besteed ik ook aandacht aan het fysiek omgaan met agressie. In dit laatste deel gaat het om daadwerkelijke verdediging bij een aanval n op het ontwikkelen van fysieke rust om na een agressiemoment de emoties een vrije uitweg te geven.

klanten en klachten:
een klacht is een cadeautje! Het stelt u in staat uw service nog te verbeteren n het is beter dat de klant bij u komt klagen i.p.v. zijn/haar ongenoegen vrij rond te strooien bij mensen die toch niet kunnen helpen. Hoe zorgt u ervoor dat mensen bij u komen klagen n dat ze met een tevreden gevoel uw bedrijf verlaten? Ongeacht of de klacht terecht of onterecht was, ongeacht of u de klacht kan oplossen of niet!

stressreductie:
druk, druk, druk... of veel werk maar we doen het heel goed!! Hoe kunnen jij en je medewerkers evenveel werk met mr werkplezier aanpakken. Welke bril kies jij om naar de werkdruk te kijken?

leiding geven:
bent u op zoek naar een ondersteuning voor uw leidinggevende mensen? Ook hier bouwen we samen een programma uit rond de thema's die op dit ogenblik het belangrijkste zijn in uw team. De inhoud en het niveau van het programma is afhankelijk van de mensen die de opleiding volgen.

werken in een team: in elke vacature vinden we het terug: u bent een teamplayer! Maar wat verwachten wij eigenlijk van ons team? Hoe bouwen we een evenwichtig team? Waar is ons team sterk in? Hoe kunnen we nog betere prestaties neerzetten met alle aanwezige competenties?