01. Home

 02. Visie, missie en waarden

 03. Professionele links

 04. Referentiebedrijven

 05. CV

 06. Commentaren

 07. Contact

 08. Pagina vol passie

 09. Laats gelezen

 10. Leuke links


CURRICULUM VITAE


Opleidingen

1998-2002: Universiteit Gent: Licentiaat Psychologie, optie Arbeids -organisatie en
consumentenpsychologie
    * Stageproject: Competentiemanagement bij NV Naviga, verzekeringen en bank.
    * Thesis: Onderzoek naar het persoonlijkheidsprofiel (MBTI) en de motivatie van “high-risk” en “low-risk sporters”

1992-1994: Vereniging voor Jeugdconsulenten: Opleiding tot Jeugdconsulente.
    * Eindwerk: Samenwerking tussen verschillende gemeenten bij het opmaken van het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan.

1984-1987: Normaalschool Wijnegem: Kleuterleidster
1982-1984: Normaalschool Wijnegem: Hoger secundair onderwijs, Menswetenschappen.

Bijkomende opleidingen

- Bloom®, coachingsopleiding deel 3, Internationaal Certified Coach

- Grow®, coachingsopleiding deel 2, Internationaal Certified Coach

- ROOT®, coachingsopleiding deel 1, Internationaal Certified Coach

- Licentie MBTI®

- Licentie Situationeel Leidinggeven®

- Managementacademie/Cenzes
  o Vrouwen en self-management

- Sociale Hoge School Leuven
  o Communicatie bij individuele begeleidingen

- Commet: competentiegericht interviewen

- Contextuele therapie:
  o Inleidende cursus
  o Leiding geven in contextueel perspectief

- Prh-Vlaanderen:
  o Jezelf zijn, zoektocht naar persoonlijke doelen.
  o Omgaan met wat moeilijk is in je werksituatie

- Instituut voor Gezinswetenschappen:
  o De Zelfconfrontatiemethode

- Psychosociale Oncologie

Werkervaring

2001- 2014: zelfstandig bedrijfspsychologe en Professional Certified Coach. (ICF)

- Executive coaching, gespecialiseerd in Burn-out en loopbaanherstel na Burn-out.

- Individuele en groepscoaching binnen de bedrijfs- en privécontext

- Opleidingen en coachings in persoonlijke ontwikkeling, teambuilding,
leiding geven en individuele coaching.

Opleidingen communicatie en leidinggeven


    * Grontmij Belgium
    * Quick
    * Delhaize
    * Gamma
    * Ontex
    * Gasthuiszusters Antwerpen
    * OCMW Antwerpen
    * Cevora
    * Vrije Universiteit Brussel
    * Belgacom
    * Audioprof
    * Electrabel
    * Diverse andere bedrijven

Individuele coaching
    * Belgacom, individuele begeleiding van leidinggevende in het kader van MBTI – vorming
    * Vrije Universiteit Brussel: individuele loopbaanbegeleiding binnen de organisatie
    * Audioprof: individuele coaching van managers: ontwikkelen van leidinggevende en organisatorische competenties
    * Kellens consulting: Individuele loopbaanbegeleidingen van hoger opgeleiden.
    * CVO- Antwerpen: Supervisie van coördinator
    * Gamma: stafmedewerker van directie
    * Levanto: manager
    * Persoonlijke begeleiding op individuele vraag

2001-2005: Freelance HRM- medewerkster, N.V. Naviga – verzekeringen

    * Verantwoordelijke project “Competentiemanagement”
    * Onderzoek naar opleidingsnoden en opleidingsmogelijkheden
    * Ondersteuning bij sollicitatiegesprekken van bedienden
    * Beleidsmatige ondersteuning bij het opzetten van het nieuwe bonussysteem
    * Ondersteuning van algemene HR-taken

2003-2004: Docent Omgangskunde, communicatie en ontwikkelingspsychologie Centrum
voor Volwassenenonderwijs VLOD Antwerpen

Functies in vast dienstverband op interimbasis

2009-2010: Gastdocent, stage& scriptiecoach Karel De Grote Hogeschool, departement Sociaal Werk.

2005-2007:
Coördinator Centrum voor Basiseducatie Regio Dender

2004-2005:
Ziekenhuispsychologe AZ Monica Antwerpen

2004 (juni – september): Personeelsverantwoordelijke La Corbeille Stabroek
    * aanwerving & selectie
    * contactpersoon interim-kantoren
    * tijdsregistratie
    * loonadministratie
    * planning
    * ziektes en afwezigheden
    * algemene administratie i.v.m. personeel

Functies in vast dienstverband
1990-1998: Diensthoofd Jeugddienst, Gemeentebestuur Kapellen
    * Dagelijkse leiding van de Gemeentelijke Jeugddienst
    * Eindverantwoordelijke speelpleinwerking en Grabbelpasorganisatie
    * Aanwerving, opleiding en begeleiding van 50 monitoren.
    * Eindverantwoordelijkheid voor het voorbereiden en uitvoeren van het
    * jeugdbeleid in overeenstemming met het Vlaams Decreet
    * Contactpersoon tussen gemeentebestuur enerzijds en jeugdbewegingen,
    * scholen, jongeren, ouders en gezinnen anderzijds.
    * Budgetbeheer jeugddienst
    * Verantwoordelijke voor inplanting en onderhoud van speeltuinen.
    * Diverse administratieve taken

1987-1990: Kleuterleidster, O.L.V. Instituut Ekeren

Vaardigheden

Talenkennis

  Begrijpen/lezen
Spreken
Schrijven
 Nederlands  vloeiend    
 vloeiend    
 vloeiend    
 Engels    
 vloeiend    
 vloeiend  goed
 Frans    
 goed  goed  noties

Informaticakennis

o MS Office (Word, Powerpoint)
o Internet, Outlook